PhDr. Michaela Cyprichová


O mně

Jmenuji se Michaela Cyprichová a je mi 38 let. Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na filozofické fakultě v Brně. Ve své rigorózní práci jsem se věnovala tématu coming outu u dospívajících gayů. Od prosince 2005 jsem v dlouhodobém akreditovaném psychoterapeutickém výcviku v individuální psychodynamické psychoterapii. Pracovala jsem s psychotickými klienty v denním stacionáři, v klinické ambulanci soukromého psychiatra, v personální agentuře a poté jako školní psycholožka a psycholog na telefonní lince. Nyní pracuji v pedagogicko-psychologické poradně a k tomu provozuji soukromou praxi v Brně.

 

Vzdělání

  • rigorózní zkouška v oboru psychologie na FF MU Brno, 2009 - PhDr.
  • magisterské studium jednooborové psychologie na FF MU Brno, 2002-2007 - Mgr.
  • dlouhodobý psychoterapeutický výcvik v individuální psychodynamické psychoterapii dospělých akreditovaný pro české zdravotnictví - Brněnský institut psychoterapie - od r. 2005
  • odborné kurzy: např. arteterapie, sanoterapie, metody duševní hygieny, výcvik v krizové intervenci, kurzy týkající se diagnostiky dětí a práce s dětmi

              

Praxe (od roku 2006):

  • Pedagogicko-psychologická poradna - poradenství a diagnostika pro děti, dospívající a rodiče
  • Školní psycholog, Brno - individuální poradenství, skupinová práce s kolektivy žáků, psychodiagnostika
  • Personální agentura, Brno - nábor zaměstnanců, personální poradenství
  • Centrum duševního zdraví, Jeseník - klinická psychologie - psychoterapie, psychodiagnostika
  • Oblastní Charita Uh. Hradiště - denní stacionář pro psychotické klienty
  • odborné praxe a stáže, např.:

            Poradenské centrum poradenství a supervize, Brno

            Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, Zlín

            Pedagogicko-psychologická poradna Gymnázia J.G. Mendela, Brno     

            Psychiatrická léčebna Brno-Černovice     

            Terapeutická komunita Sejřek              

            Ústav sociální péče pro dospělé, Staré Město