PhDr. Michaela Cyprichová


Nabízím

 • jednorázové či krátkodobé psychologické poradenství dětem, dospívajícím a dospělým (jednotlivci, páry i rodiny)
 • dlouhodobou individuální psychodynamickou psychoterapii pro dospělé
 • krizovou intervenci pro překonání těžkého životního období
 • psychologickou konzultaci přes Skype
 • psychologické poradenství přes e-mail

 

S čím Vám mohu pomoci

1. Nabídka pro děti a dospívající

 • osobní či vztahové problémy
 • potíže v komunikaci s vrstevníky nebo dospělými
 • výchovné a výukové potíže
 • adaptační potíže
 • potíže s hledáním vlastní identity v období dospívání
 • psychosomatické potíže

 

2. Nabídka pro dospělé

 • potíže v mezilidských vztazích partnerských, rodinných i na pracovišti
 • úzkosti, deprese, přecitlivělost
 • traumata, krize
 • pocity méněcennosti, osamělosti, stud
 • sexuální zneužívání, domácí násilí, post-abortivní syndrom
 • stres, posttraumatická stresová porucha
 • ztráta blízké osoby
 • poruchy příjmu potravy
 • syndrom vyhoření
 • sexuální potíže a problémy s přijetím vlastní sexuální identity
 • psychosomatické problémy (nevysvětlitelná opakující se tělesná onemocnění - např. bolesti, astma, vysoký krevní tlak)
 • sebepoznání, hledání životního smyslu
 • time management
 • zvládání stresu a potíží na pracovišti

 

Co můžete očekávat

 • nehodnotící přístup zaměřený na poznání příčiny Vašich problémů
 • anonymitu, diskrétnost - o Vaší návštěvě nebudou informace ve Vašem lékařském spise ani u pojišťovny
 • krátké objednací termíny

 

Neposkytuji služby hrazené zdravotní pojišťovnou.